Bericht van de voorzitter

Beste Gasten en leden namens het groepsbestuur heet ik u allen van harte welkom, Ik ben Trienke de Jong, vanaf juni 2017 betrokken bij Scouting Hoek van Holland voorzitter van het Groepsbestuur en de Groepsraad.

Laat ik beginnen met de jubilarissen van dit jaar te feliciteren met hun jubileum.

 • 25 jaar: dit jaar zijn Barrow Weeland en Dennis de Jonge
  zij hebben tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van 2018 een bij dit jubilaris passende dasring ontvangen ( ja heel op dit keer)
 • Joris en Daan jullie zijn 12,5 jaar lid

Een vereniging waarbij jong en oud het gedachtegoed van de scouting uitdragen en met elkaar beleven.
Vanaf de jongste groepen, Bevers, Welpen en Kabouter wordt er spelende wijs geleerd elkaar te helpen en respect te hebben voor ander en de natuur.
Waarbij het behalen van resultaten niet alleen gericht is op het behalen van het persoonlijk resultaat maar ook die van de groep.
Zo leer je om te gaan met verschillende persoonlijkheden, en ervaren dat niet iedereen het zelfde denkt en doet zoals jij. En leer jezelf beter kennen en je grenzen te overwinnen.

Wie van u dit jaar aanwezig was bij de opening van het scouting seizoen in augustus heeft zelf kunnen ervaren hoe elk kind naar de nieuwe speltak overvloog op het niveau dat bij hem of haar paste.
En dat je daarna bij je nieuwe speltak met open armen wordt ontvangen geeft je vertrouwen voor wat het nieuwe seizoen gaat brengen.

2018 was ook een jaar dat niet voor iedereen een vrolijk of gemakkelijk jaar was.
Zij kregen te maken met een verdrietige en spannende periode.
Mooi om dan te mogen ervaren dat dat de onderlinge band sterk is en mensen meeleven, dat geeft steun in moeilijke tijden.

Voor de leiding van een speltak is het belangrijk om de ontwikkelingen in onze maatschappij te blijven volgen en daarop in te spelen.

Scouting Nederland heeft voor elke groep een passend scholingsprogramma voor speltakken. Dit programma sluit aan bij de ontwikkeling van het kind en jong volwassenen.

Piet Valstar en Karin de Jong zijn de praktijkbegeleiders van onze groep. Zij begeleiden de leiding bij het doorlopen van het scholingstraject zodat na het doorlopen van de modules de leiding gekwalificeerd is voor het leiding geven aan een speltak.
Anne Braster, Beverleiding heeft in 2018 de scholing met goed resultaat afgerond. Gefeliciteerd!

In 2019 gaat de overige leiding zich herkwalificeren.

In 2018 hebben wij kunnen ervaren dat de jonge generatie speltak- leiding  en leden een belangrijke bijdrage zijn gaan leveren aan het organiseren en begeleiden van diversen maatschappelijke activiteiten in Hoek van Holland. Zoals Dodenherdenking, Lichtjesavond en Koningsdag. Maar ook bij landelijke en regionale scouting activiteiten zoals Westland Scouting Spektakel en iScout.

De verjonging van de speltakleiding is een positieve ontwikkeling, wij zien dat de nieuwe generatie scouts zich aan het voorbereiden is om het stokje over te nemen van de oudere leiding, die daarbij meer de rol van coach op zich kunnen nemen.
Dat geeft ons vertrouwen voor toekomst van onze groep.

Waar moeten wij beter in worden
Als groep niet zo sterk in elkaar te bedanken voor hij of doet, nee wij vinden dat gewoon.
Dat er mensen zijn die dat gewoon jaren lang doen is eigenlijk helemaal niet zo gewoon

Bedankt:

 • Familieleden Zwaanswijk, Cor Steven en Erwin
  meer dan 20 jaar hebben zij voor ons zomerkamp de vrachtwagen met alle materialen naar onze bestemming gereden.
 • Familie Valstar
  Voor beschikbaar stellen van schaftkeet zodat wij van alle gemakken voorzien waren tijdens de Oliebollen verkoop in december.
 • Gerard van Staalduinen voor het vervoer van materialen.
 • alle die leden en mensen die zich vanzelfsprekend inzetten.
 • al die mensen die dit jaar tijd hebben vrijgemaakt voor het verbouwing van de boven verdieping.
  De ruimtes die daar beschikbaar komen als klaar is leveren een belangrijke financiële bijdrage en het bestaansrecht.
 • De bestuursleden van het groepsbestuur en groepsraad en leden van het stichtingsbestuur.

Daarom wens ik jullie allen een mooi 2019.

Proost!

Reactie toevoegen