februari 2014

Jantje BetonVandaag is de collecteweek voor Jantje Beton begonnen die loopt tot zondag 15 februari. Jantje Beton zet zich in voor meer en betere buitenspeelplaatsen voor kinderen. De Scouting Prins Hendrikgroep doet samen met Harmonievereniging Rotterdam aan Zee Hoek van Holland aan.

Alle speltakken van de Scouting Prins Hendrikgroep zullen tijdens hun opkomst deze week gaan collecteren in Hoek van Holland.

  • De Sherows collecteren op woensdagavond in de omgeving van de Schelpweg, 's-Gravenzandseweg en Grootzand;
  • De Boy Scouts collecteren op vrijdagavond in de omgeving van De Cordesstraat en Jan de Geuspad;
  • De Girl Scouts collecteren op vrijdagavond in Plan Oost (Vergulde Draeckweg e.o.);
  • De Stam collecteert op vrijdagavond in nieuwbouwwijk l'Avenue;
  • De Bevers collecteren op zaterdagochtend in het Herman Visserhuis en de Brinktoren;
  • De Welpen collecteren op zaterdagochtend in de omgeving van De Columbusstraat en Tasmanweg;
  • De Kabouters collecteren op zaterdagmiddag in de omgeving van de Planciusstraat en Rietdijkstraat.

Van de opbrengst die de groep binnenhaalt, mogen we de helft zelf besteden. Wij hopen op uw bijdrage te kunnen rekenen.