februari 2021

COVID-19Sinds 14 december 2020 is Nederland in lockdown. Sindsdien zijn ook de fysieke opkomsten niet mogelijk geweest en zijn een aantal speltakken uitgeweken naar het houden van online opkomsten via #ikscoutthuis.

Onlangs heeft de Rijksoverheid aan de regelgeving en routekaart toegevoegd dat jeugdactiviteiten weer mogelijk zijn. Hiermee dus ook Scouting.

Hierdoor is het voor kinderen t/m 17 jaar mogelijk om fysieke opkomsten te draaien. De speltakken die hieronder vallen zijn de Bevers, Welpen, Kabouters, Boy Scouts, Girl Scouts en Explorers. De Stam mag voorlopig nog geen fysieke opkomsten draaien.

De fysieke opkomsten mogen alleen buiten plaatsvinden. In het clubhuis mag alleen gebruik worden gemaakt van het toilet. Mocht het slecht weer zijn, dan kan de opkomst geen doorgang vinden en wordt er eventueel teruggevallen op een online opkomst. De opkomsttijden van de Boy Scouts, Girl Scouts en Explorers zullen afwijken van de normale opkomsttijden vanwege de avondklok.

Voorafgaand aan de opkomst krijgen de leden een gezondheidscheck. Deze bestaat uit een aantal vragen. Mocht één van de vragen met "ja" worden beantwoord, dan mag het lid niet meedoen met de opkomst.

Alle (jeugd)leden, ouders, verzorgers, leiding en andere vrijwilligers zijn inmiddels geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw speltakleiding.

Op de website van Scouting Nederland is de laaste versie van de factsheet te vinden en veelgestelde vragen.