september 2007

In de afgelopen periode hebben we achter de schermen hard gewerkt om enerzijds de bouwvergunning te verkrijgen en anderzijds om de benodigde financiële middelen te vergaren om de nieuwbouw daadwerkelijk te kunnen realiseren.

We zijn erin geslaagd om op beide terreinen een belangrijke stap voorwaarts te maken.