Geschiedenis

Hier is een stukje geschiedenis over de Scouting Prins Hendrikgroep.

De Scouting Prins Hendrikgroep is opgericht in 1926. De groep had toen geen vast onderkomen en de opkomsten werden toen gehouden in de gymnastiekzaal aan de 2e Scheepvaartstraat (wat ondertussen niet meer bestaat). In 1950 werd het patronaatsgebouw van de Rooms Katholieke kerk in de Rietdijkstraat het clubhuis van de padvinders. Dit heeft niet lang geduurd. Daarna werd een bunker in het Roomse Duin het onderkomen. Vele jaren werd hier het spel van Lord Baden Powell gespeeld onder leiding van hopman Hans Visser. Aan het einde van de jaren '50 werd er door oudere jongens de Stam gedraaid in een tweede bunker aan het Seinpad.

In de jaren '60 kreeg de Prins Hendrikgroep een barak als onderkomen aan de Prins Hendrikstraat. In die tijd bestond in Hoek van Holland ook een meisjestak en een zeeverkennerstak van de padvinderij. Gedurende vele jaren speelde de welpen en verkenners daar het spel van verkennen.

In 1973 veranderde alles en werd de padvinderij de Scouting en mochten er ook meisjes bij. De kabouters kwam er als speltak bij en in 1980 ook de gidsen. Niet lang daarna zag de het jongste speltak, de bevers, het levenslicht. Dit voordat het speltak werd herkent door Scouting Nederland in 1985. Door deze uitbreidingen groeide de groep erg er werd het gebouw te klein. Bovendien werd in januari 1985 het gebouw van de gidsen grotendeels door brand verwoest.

Clubhuis aan de Rondgang

Na wat zoekwerk en onderhandelingen met de deelgemeenteraad werd in 1986 het nieuwe grote terrein aan de Rondgang in gebruik genomen. In de twee gebouwen was voldoende ruimte om de 100 jeugdleden kennis te laten maken met de interessegebieden van Scouting: ontdekken, buitenleven, expressie, dienstvaardigheid en sport & spel. 

In de laat jaren '90 werd er een derde gebouw bij gebouwd zodat het ledental nog uitgebreid kon worden. Dit werd het clubhuis van de Bacchus Stam genaamd Bacchus Tritus.

Linker clubhuis en Bacchus Tritus (aan de Rondgang)

Rond 2000 zijn de speltakken verkenners en gidsen samengevoegd tot de scouts.

Brand clubhuis Feronia

In juni 2005 brandde een van onze clubhuizen af door brandstichting waar al onze materialen in lagen opgeslagen. Door hulp van particulieren en bedrijven die ons spullen hebben gesponseerd zijn we toch op kamp geweest dat jaar. Door de gemeente werd er een noodclubhuis geplaatst om de opkomsten gewoon door te laten gaan en er werden toen al plannen gemaakt voor de nieuwbouw.

Nieuwbouw

In oktober 2007 begon dan eindelijk de bouw aan ons nieuwe clubhuis. Omdat de hele Rondgang opnieuw werd ingedeeld, kwam het clubhuis dichter bij de weg te liggen en niet meer midden in het bos.

De opening van ons nieuwe clubhuis was op 13 september 2008. Alleen de begaande grond is toen opgeleverd, de 1e etage moet nog aan begonnen worden.