januari 2008

De ruwbouw van het pand is nagenoeg afgerond; het is de aannemer niet helemaal gelukt om het pand voor de kerstvakantie helemaal wind- en waterdicht af te leveren. Vanaf maandag 7 januari wordt er weer hard gewerkt aan ons nieuwe onderkomen. De borstwering is inmiddels opgemetseld waarna men binnen in het pand begonnen is met het stellen van de verschillende scheidingswanden en kan men ook binnen beginnen met het opmetselen daarvan.

We proberen u ook via foto’s op onze site op de hoogte houden van de bouwvorderingen.

In de tussentijd hebben wij niet stilgezeten, integendeel! We zijn er in geslaagd om een complete keuken, uitgevoerd in RVS, aan te kopen voorzien van alle benodigde apparatuur. De onderhandelingen met Eneco Netbeheer en Evides zijn nagenoeg afgerond en hebben we overeenstemming bereikt met de installateurs voor elektra (GST uit ’s-Gravenzande) en verwarming (John van Alphen uit Hoek van Holland). Ook zijn er al de nodige voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van een gebruikersvergunning en wordt deze, als alles meezit, voor het eind van januari 2008 ingediend. Last but not least hebben we alle fondsverstrekkers geïnformeerd over de voortgang van de bouw en hun verzocht de toegezegde middelen beschikbaar te stellen.

Ik kan het vaak genoeg zeggen maar we zijn nog op zoek naar voldoende middelen om de eerste verdieping af te bouwen. In de vorige editie van ons clubblad hebben we tweetal antwoordkaarten toegevoegd voor de ‘virtuele’ stenenactie met het verzoek deze kaarten onder te aandacht te brengen van uw familie, vrienden, werkgever(s), één ieder die de scouting een warm hart toe draagt en hen te vragen of één van de pakketten aan te kopen of een bepaald bedrag te doneren. Bent u ze kwijt? Schroom niet maar bel gerust en wij zorgen voor blanco exemplaren.

Om de voortgang van de bouw goed te volgen vergadert de bouwcommissie met de aannemer; de bouwcommissie bestaat uit de heren Marco en Richard Zwaanswijk, Barrow Weeland, Ate de Groot, Anton Valstar sr., Marco Seele en Richard de Snaijer. Zoals u weet kunnen we straks nog wat ‘handjes’ gebruiken, dus als u handig bent met hamer, zaag, verfkwast, etc. en u bent bereid om op dit gebied uw steentje bij te dragen, geef dit dan aan één van ons door. We maken graag van uw diensten gebruik!