juni 2008

De laatste loodjes wegen het zwaarst, zo ook nu. Desondanks is er de afgelopen weken weer veel (verf)werk verzet. Nagenoeg al het houtwerk is van een passende kleur voorzien en zijn de laatste punten van de vooroplevering zijn bijna allemaal weggewerkt. In week 25 worden de zalen voorzien van een coating. Dan is het een kwestie van kastdeuren afhangen en kunnen we de zalen inrichten. In de keuken moeten nog een aantal werkzaamheden verricht worden. Daarnaast heeft het even geduurd maar gelukkig hebben we nu de beschikking over gas- en elektra; we wachten nog op de aansluiting van het water. We gaan er van uit dat het pand voor de bouwvak is opgeleverd en dat het pand dan ook voorzien is van stromend water. De gebruikersvergunning is aangevraagd en we verwachten dat de goedkeuring binnen redelijke termijn zal worden verkregen.

Langzamerhand krijgt ons terrein een beetje ‘smoel’. De boom is geplant en het gras komt langzaam op. Fietsenrekken zijn geplaatst (aan de achterzijde van het pand). Wachten is nog op het plaatsen van een lantaarnpaal. Daarnaast hebben we uitgebreid gesproken met Gemeentewerken over de toegang tot ons terrein. We hebben uiteindelijk gekozen voor de meest praktische oplossing om het hek grenzend aan de parkeerplaats als centrale toegang te (gaan) gebruiken.

We gaan ons opmaken voor de laatste hobbel: verhuizen! Uiterlijk op 1 augustus 2008 moeten wij het oude terrein verlaten hebben. Dat betekent dat er de komende weken nog veel werk te doen is en dat gecombineerd met de voorbereidingen voor het kamp! Dat betekent dat we uw hulp nog hard nodig zullen hebben. Mag ik op uw hulp rekenen?

Tot slot zijn de voorbereidingen voor de officiële opening op 13 september al in volle gang. Noteer deze datum al vast in uw agenda.

Heeft u vragen, opmerkingen, tips en/of trucs? Schroom niet en laat het ons weten.

De meeste van u hebben het ongetwijfeld al gehoord, de nieuwbouw is bijna klaar! De vooroplevering heeft op vrijdag 18 april plaatsgevonden. Er zijn nog wel wat punten die nog enige aandacht behoeven maar het einde is inzicht. Ik kan niet anders zeggen dan dat er de afgelopen weken en maanden ongelofelijk veel werk is verzet om te komen waar we nu zijn.

We hebben er voor gekozen om de begane grond, voor zover mogelijk, door de aannemer te laten bouwen maar er zijn nog genoeg werkzaamheden overgebleven die wij zelf ter hand hebben genomen. Denk aan het plaatsen van de keuken, het spuiten van alle wanden, het bouwen van de kasten, etc. etc. en dat alle onder het wakend oog van een echte ‘opzichter’, Barrow. Hij heeft, in operationele zin, de belangen voor onze vereniging tijdens de bouw zo goed mogelijk behartigd, waarvoor onze dank!

Het wachten is nu op de aanleg van gas, water en elektra. Zoals de zaken er nu voorstaan begint Eneco maandag 22 april met de aanleg van het gas en elektra. Ook Evides zal omstreeks deze periode beginnen met de aanleg van een ‘droge’ bluswater- en een consumptieve drinkwatervoorziening. We gaan er van uit dat deze voorzieningen allemaal voor medio mei zijn gerealiseerd.

Het was de bedoeling dat Gemeente Werken na de paasdagen het gras zou inzaaien, daar zijn zij, vanwege het slechte weer, nog niet mee begonnen. Zodra de weersomstandigheden dit toelaten vindt het inzaaien alsnog plaats. Ook plaatsen zij een lantaarnpaal en een mooie grote boom op ons terrein. Ook zijn we met Gemeente Werken nog in gesprek om de toegang tot ons terrein te verbeteren. De Gemeente heeft er voor gekozen om de hoofdingang aan te leggen aan het nieuwe fiets- en voetpad, maar bent u slecht ter been of komt u met een kinderwagen dan heeft u nog wel een hindernis te nemen. Dat lijkt ons niet helemaal de bedoeling. Maar kom gerust eens langs en laat u verrassen!

De aanvraag voor een gebruikersvergunning is nagenoeg klaar voor verzending. Het wachten is op de laatste aangepaste tekening(en). We hebben ons nu ook weer uitgebreid laten informeren en adviseren door een zeer betrokken ouder.

We hebben inmiddels nagenoeg alle toegezegde middelen binnen, inclusief het restant van de verzekeringsgelden naar aanleiding van de brand in juni 2005. Naar het zich laat aanzien blijven we binnen de begroting.

Recentelijk hebben we aan alle leden een brief meegegeven waarin we u gevraagd hebben ons een handje te helpen bij alle voorkomende werkzaamheden. Ik wil u nogmaals vragen: maak een paar uurtjes vrij en help ons met het vervolmaken van ons prachtige scoutinggebouw! We hebben uw hulp hard nodig.

Tot slot maak ik u er op attent dat de officiele opening gepland staat voor zaterdag 13 september 2008. Noteer deze datum al vast in uw agenda.