Bestuur

De Scouting Prins Hendrikgroep is een zelfstandige vereniging met in totaal drie besturen. De groepsraad, groepsbestuur en stichtingsbestuur zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van het scoutingspel binnen de kaders van Scouting.

Groepsraad

De groepsraad bestaat uit leden van het groepsbestuur, leidinggevende en niet direct leidinggevende van de diverse speltakken en Stamleden binnen de groep. De groepsraad is verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten van de groep, het goedkeuren van het beleid in de groep, binnen het door Scouting Nederland vastgestelde beleid, middels het vaststellen van een meerjarenplan, een jaarplan en jaarbegroting. Het controleren van het uitvoeren van het beleid en andere besluiten en afspraken welke door de groepsraad zijn vastgesteld. De groepsraad neemt besluit over het beleid binnen de groep, benoeming van de leden van het groepsbestuur en stichtingsbestuur, benoeming van een vertrouwenspersoon binnen de groep, benoeming van andere die een functie hebben binnen de groep en benoeming van een vertegenwoordiger voor de regioraad.

De groepsraad komt elke maand bijeen. De agendapunten worden voor aanvang van de vergadering door de groepssecretaris rond gestuurd.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur bestaat uit een groepsvoorzitter, groepssecretaris, penningmeester, groepsbegeleider en algemene leden. Het groepsbestuur draagt zorg voor het voorbereiden en uitvoeren van het beleid binnen de groep. Ze zorgt voor het bijeenroepen en voorbereiden van de groepsraad. Er wordt een meerjarenplan en een jaarplan voorbereid. Het uitbrengen van een jaarverslag over de gang van zaken binnen de groep en het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen valt onder haar verantwoordelijkheden.

Daarnaast bewaakt zij het kwalificatieniveau van de speltakken en de leiding en draagt zorg voor de representatie van de groep. Het stimuleert tot deelname aan groeps-, regio,- en landelijke activiteiten.

De volgende leden vormen het groepsbestuur:

 • Vacant - groepsvoorzitter
 • Vacant - groepssecretaris
 • Wouter van der Ende - penningmeester
 • Piet Valstar - groepsbegeleider
 • Dominique den Hoedt - praktijkbegeleider
 • Sietse Schaap - algemeen lid
 • Barrow Weeland - algemeen lid

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur komt op voor de belangen van de Scouting Prins Hendrikgroep en is verantwoordelijk voor de financiële situatie van de groep en beheert het clubhuis.

 • Mascha Luijcx - stichtingsvoorzitter
 • Marc Heijstek - stichtingssecretaris
 • Maarten Lemmens - penningmeester
 • Marco Polet - algemeen lid