Groepsinfo

Scouting Prins Hendrikgroep logoWij zijn de Scouting Prins Hendrikgroep uit Hoek van Holland. De groep is opgericht in 1926 en bestaat op dit moment uit ongeveer 110 jeugdleden en 40 leden (leiding, bestuur) verdeelt over 7 speltakken (namelijk de Bevers, Welpen, Kabouters, Boy Scouts, Girl Scouts, Sherows en Stam).

Wat is Scouting?

Scouting is opgericht in 1907 (en bestaat dus al meer dan 100 jaar) door Robert Baden-Powell en is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie met 90.000 jeugdleden en 30.000 vrijwilligers verdeelt over 1300 groepen. Wereldwijd telt Scouting 32 miljoen leden.

Scouting brengt de kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema's. De activiteiten worden, na mate de kinderen ouder worden, meer zelfstandig geörganiseerd zonder hulp van begeleiding.

Ons clubhuis

Ons clubhuis staat aan de Harwichweg 205 te Hoek van Holland. Het clubhuis is omringd door een groot speelveld en ligt in een bosrijke omgeving. (meer info)

Lid worden?

Ben je nog geen lid van de Prins Hendrikgroep en wil je graag lid worden? Dan kan! (meer info)

Opzeggen lidmaadschap

Als u het lidmaatschap weer zou willen opzeggen, kunt u met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand per kalenderjaar opzeggen. De opzegging dient vóór 1 december bij ons binnen te zijn. Bij opzeggingen vanaf 1 december dient u het volgende, vanaf 1 januari het huidige, kalenderjaar in zijn geheel te betalen, ook als u per kwartaal betaalt. Restitutie op reeds betaalde contributie wordt niet verleend. U kunt hiervoor een brief schrijven naar ons postbus adres of een email sturen naar de ledenadministratie. De adresgegevens vindt u op de Wie Wat Waar pagina.